Het Fietspad van de Toekomst

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Nog een klein maandje om ons plan in te dienen. Wie doet er mee? De deadline is 03 februari 2020 voor 12:00 en er valt 3 x €50.000,- aan prijzengeld te winnen. Fiets(pad) innovaties gezocht! Doe mee met de prijsvraag over Het Fietspad van de Toekomst: Hoe maken we fietsen nog aantrekkelijker?

2019_route_Fietspad_van_de_toekomst_klein

Check hier: Website Fietspad van de Toekomst

Mail: solarskelter@gmail.com

De Klimaatzaak

De Staat moet in het jaar 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat is de conclusie. Een mooie een hoopvolle afsluiter van het jaar.

De Klimaatzaak is een inmiddels een internationaal bekende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. Deze zaak is door Urgenda samen met bijna 900 mede-eisers aangespannen in 2013. In 2015 gaf de Rechtbank Den Haag Urgenda gelijk. Dat werd in 2018 in Hoger Beroep bevestigd door het Hof Den Haag. Daarna is de Nederlandse Staat in cassatie gegaan. Op 20 december 2019 volgde de uitspraak van de HogeRaad: het cassatieberoep van de Staat werd verworpen. De Staat moet dus in het jaar 2020 zeker 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dus: Aan de bak(fiets)!

urgenda-klimaatzaak-uitspraak-hoge-raad-e1576838444943-1024x575

 

Bestuurscrisis? Omarm dan nu het Haags Klimaatpact !

Het Haags Klimaatpact is een uniek document. Vorig jaar hebben in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dertien partijen – van links tot rechts– met elkaar afgesproken: Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn en de partijen zullen daar gezamenlijk hun schouders onder zetten.

Die eensgezindheid is uniek en bijzonder in een versplinterde raad als die van Den Haag. Probeer maar eens een ander ambitieus onderwerp te vinden waar VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, Nida, 50-Plus en de Partij van de Eenheid het over eens zijn!

Door dit brede draagvlak kent het Haags Klimaatpact geen politieke kleur. Ook alle jongerenpartijen hebben zich achter het pact geschaard. Júíst alle jongerenpartijen.

cropped-MG_6958

Hier de foto van het Haags Klimaatpact met ons in de achtergrond.

klimaatpact2Lees het Volledig artikel op https://www.denhaagfossielvrij.nl/2019/10/10/neem-klimaatpact-als-basis-van-nieuw-stadsbestuur/

 

Haags Klimaatpact 2019

DEN HAAG – De Uithof heeft zich als 300ste ondertekenaar achter het Haags Klimaatpact geschaard! Het Haags Klimaatpact is in 2017 opgesteld door acht politieke partijen in de Haagse gemeenteraad, en inmiddels hebben 13 van de 15 politieke partijen zich actief erachter geschaard. De ambitie van het pact is om van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken in 2030. Daar hoort een heel pakket van maatregelen bij gericht op energiebesparing, schoner vervoer en een lagere vleesconsumptie.

cropped-MG_6958

En wie staat daar helemaal links op de foto?

Klimaatpact: Haags klimaatbeleid

Het Spuiplein kreeg gister de naam van de wethouder die zich straks moet gaan inzetten voor het Haagse klimaatbeleid. Bij de onthulling gisteren op het desbetreffende plein waren negen raadsleden aanwezig die samen het Haags Klimaatpact schreven. Ook zij kregen ieder een straatnaambordje van hun eigen Haagse plein. Solar Skelter verzorgde het geluid en de muziek, en een stukje decor voor in de krant, zie hier !

https://www.ad.nl/den-haag/het-spuiplein-vernoemd-naar-een-nog-niet-bestaande-wethouder~afa4f47a/?fbclid=IwAR0HH3ly0gZjr58mGln2_Ji_lxJi4ZEGm0eT8-J78_AXJoMNlMap53MVTXs