De Klimaatzaak

De Staat moet in het jaar 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat is de conclusie. Een mooie een hoopvolle afsluiter van het jaar.

De Klimaatzaak is een inmiddels een internationaal bekende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. Deze zaak is door Urgenda samen met bijna 900 mede-eisers aangespannen in 2013. In 2015 gaf de Rechtbank Den Haag Urgenda gelijk.

Dat werd in 2018 in Hoger Beroep bevestigd door het Hof Den Haag. Daarna is de Nederlandse Staat in cassatie gegaan. Op 20 december 2019 volgde de uitspraak van de HogeRaad: het cassatieberoep van de Staat werd verworpen.

De Staat moet dus in het jaar 2020 zeker 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dus: Aan de bak(fiets)!

IMG-20170605-WA0002

%d bloggers liken dit: