Haags Klimaatpact 2019

DEN HAAG – De Uithof heeft zich als 300ste ondertekenaar achter het Haags Klimaatpact geschaard! Het Haags Klimaatpact is in 2017 opgesteld door acht politieke partijen in de Haagse gemeenteraad, en inmiddels hebben 13 van de 15 politieke partijen zich actief erachter geschaard. De ambitie van het pact is om van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken in 2030. Daar hoort een heel pakket van maatregelen bij gericht op energiebesparing, schoner vervoer en een lagere vleesconsumptie.

cropped-MG_6958

En wie staat daar helemaal links op de foto?